Máte zájem o velkoobchodní spolupráci? Kontaktujte nás

Informační leták obuv

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil naši obuv. Tento informativní leták obsahuje veškeré informace a pokyny nutné ke správnému výběru, používání a údržbě Vaší obuvi. Naším cílem je Vaše spokojenost se zakoupeným výrobkem.

Veškerá obuv nabízená společnostmi uvedených na webu www.mcompanies.cz, splňuje požadavky obvyklé jakosti dle platných technických norem ČSN a zároveň je za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečná ( dle zákona č.102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků v aktuálním znění). Pokud vznikne ze strany zákazníka důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, postupuje se v takovém případě dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento informační list s nákupním dokladem uschovejte pro případ reklamace. Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti obuvi, které vznikly v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastností materiálů a nebo na nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby uvedenými v tomto informačním letáku. Reklamace, u kterých bude jednoznačné, že byla obuv používána nesprávným způsobem (zejména vyzouvání botami o sebe, případně obouvání bez rozvázání obuvi) nebudou uznány. Reklamační řízení může být zahájeno, jestliže zákazník předloží kompletní reklamované zboží a prokáže nákup reklamovaného zboží v prodejně, uvedené na prodejním dokladu. Zboží musí být řádně vyčištěno a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, které nebude splňovat zásady obecné hygieny. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

- Nezapomeňte, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než poskytovaná záruka. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zakoupeného zboží vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, má zákazník v případě výskytu vady právo i na nové věci bez vad, pokud to není možné, může od kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci bez vad nebo odstoupení od kupní smlouvy má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí výskyt stejné vady po dvou předchozích opravách) nebo pro větší počet vad (současně tři a více odstranitelných vad). Pokud zákazník neodstoupí od kupní smlouvy, neuplatní právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.
 

1. VÝBĚR OBUVI

Při výběru obuvi dbejte na to, aby zvolený typ, velikost a tvar přesně odpovídaly Vašim potřebám. Při nákupu v prodejně si obuv důkladně vyzkoušejte, oba půlpáry si nazujte a projděte se. Po příchodu domů si obuv ještě jednou v klidu vyzkoušejte. Nevhodně zvolený druh obuvi, velikosti, šíře nebo tvar obuvi nemohou být důvodem k pozdější reklamaci.

Nezapomeňte vzít v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování obuvi.
Pouze obuv dobře zvolená z hlediska funkčního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu obuvi. Po celou dobu užívání věnujte maximální pozornost všem základním pravidlům používání obuvi. Zvláště je nutné předcházet všem faktorům nepříznivě ovlivňujícím plnou funkčnost a životnost obuvi. Jako např.: vysoká intenzita užívání obuvi (nedoporučuje se používat každodenně stejnou obuv), používání obuvi k nevhodnému účelu, praní obuvi, atd..

Pro zachování dobrého stavu obuvi a její plné funkčnosti je nutná pravidelná údržba. K ošetřování obuvi používejte pouze prostředky k tomu určené. Nesprávná a nedostatečná údržba obuvi podstatně zkracuje její plnou funkčnost a životnost.


2. ÚČELOVOST OBUVI


Pro každý účel užití je vhodný jiný druh obuvi. Berte tedy, prosím, při výběru v úvahu, k jakému účelu chcete obuv používat. Účelovost ovlivňuje volbu použitého materiálu, konstrukci, provedení a způsob údržby obuvi.
Vycházková obuv - je obuv k nošení v exteriéru a interiéru. Vyznačuje se klasickou konstrukcí, bez výraznějších módních prvků. Obvykle jsou u ní životnost a pohodlnost důležitější než módnost.Je charakteristická velkou pestrostí střihů. Prouzavřené střihy vycházkové obvi je nejnižší možná výraznějších módních prvků. Obvykle jsou u ní životnost a pohodlnost důležitější než módnost. Je charakteristická velkou pestrostí střihů. Pro uzavřené střihy vycházkové obvi je nejnižší možná teplota použitelnosti -5°C. Vycházková flexiblová obuv je určena do suchého prostředí (nepoužívejte jí ve vlhkém ani mokrém prostředí, v dešti).
Společenská obuv - je obuv pro krátkodobé nošení v interiéru při různých společenských akcích. Jedná se většinou o celousňovou obuv klasických střihů (polobotkovou nebo lodičkovou) s usňovou podešví spojenou se svrškem lepením. Tato obuv je mimořádně citlivá na vlhkost a nerovnosti povrchu, z těchto důvodů ji nedoporučujeme používat v exteriérech.
Módní obuv - je obuv určená pro krátkodobé nošení např. po místních komunikacích, v dopravních prostředcích nebo v místnostech. Svou konstrukcí a materiálovým složením je určena, navržena a vyrobena k nošení v nenáročných podmínkách, prvořadá je u ní módnost, nikoliv životnost. Zpravidla se vyznačuje aktuálními módními prvk, které také určují její přibližnou životnost. Tato obuv není určena pro každodenní, časté používání. Pokud se rozhodnete používat tuto obuv pravidelně, je nutno věnovat maximální pozornost stavu spodkových dílců a celkovému ošetřování a údržbě. V důsledku odlišné konstrukce obuvi s prodlouženou špičkou a tenkou podešví dochází při chůzi opakovanému kontaktu špičky obuvi s podložkou (podlaha, chodník,silnice). Důsledkem je poměrně rychlé a intenzivní opotřebení špiček podešví, případně i svršků. Obuv je nutno pravidelně kontrolovat a včas provést podražení podešví.
Rekreační obuv - je obuv k nošení ve volném čase při různých rekreačně-vycházkových příležitostech. Její konstrukce je přizpůsobena k použití na místních komunikacích, i v mírném, upraveném přírodním terénu. Tato obuv není určena k provozování sportovních aktivit.
Zimní obuv - je obuv určená k nošení v exteriérech v zimním období..Vyznačuje se vyšší úrovní tepelně izolačních vlastností, často teplou vlasovou podšívkou a mohutnější podešví, zpravidla s protiskluzným dezénem. Zimní flexiblová obuv je určena do suchého prostředí (nepoužívejte jí ve vlhkém ani mokrém prostředí). Zimní oteplovací obuv tzv.sněhule, je určena především do sněhu, nikoliv na celodenní nošení.
Vodonepropustná obuv - pryžová nebo plastová obuv, která zabraňuje přístupu vody dovnitř obuvi. Obuv určená ke krátkodobému nošení při nepříznivém počasí. Námi prodávaná obuv není určena pro profesionální použití.
Domácí a přezůvková obuv - lehká obuv jednoduché konstrukce určená k nošení v interiéru.
Sportovní obuv - je obuv pro provozování různých sportovních aktivit. Svou konstrukcí odpovídá požadavkům příslušného druhu sportu, proto je nutné ji k tomuto sportu používat .
Speciální obuv - obuv s úzce určenou nebo zvláštní účelovostí. Jde zejména o:

  • Plážovou obuv - určenou výhradně ke krátkodobému užívání při pobytu jak na koupališti, u bazénu, tak na písečné pláži.
  • Jachtařská obuv - obuv s upravenou konstrukcí a podešví, je určena výhradně pro používání na lodní palubě.

 

3. VÝROBNÍ ZPŮSOB


Další hledisko výrazně ovlivňující funkci obuvi je výrobní způsob, tzn. způsob, jakým je spojen spodek obuvi se svrškem.
Obuv lepená - nejčastěji používaná technologie, kdy je spodek obuvi ke svršku připevněn lepením. Pevnost lepeného spoje může být negativně ovlivněna promáčením nebo propocením obuvi, event. opakovaným používáním nedostatečně vysušené obuvi. Při neopatrné chůzi může dojít k mechanickému uvolnění lepeného spoje (ukopnutí).
Obuv flexiblová - obuv vyrobená tímto způsobem je velmi pohodlná, lehká, ohebná (flexibilní) s efektním prošívaným okrajem. Zvýšená ohebnost je daná skutečností, že svršek obuvi je přišíván přímo ke spodkové součásti, bez nutnosti použití napínací stélky. Nevýhodou této obuvi je její omezená vodonepropustnost, která je daná právě přišitím svršku ke spodku, při kterém je vrchový materiál perforován šitím. Tuto obuv používejte především v suchém prostředí. Při zvýšené vlhkosti může dojít k promáčení obuvi. Pravidelnou údržbou lze zvýšit odolnost této obuvi vůči vlhkosti. Obuv důkladně impregnujte a (nebo) krémujte. Zvláště pečlivě ošetřete prošívaný okraj obuvi včetně řezů materiálů - tuto část obuvi důkladně naimpregnujte a v případě hladkých usní i prokrémujte.
Obuv s přímo tvářeným spodkem - spodek obuvi je ke svršku připevněn lisováním, vstřikováním, nebo odléváním. Kvalita spoje i samotného spodku obuvi je dána použitým materiálem a dodržením dané technologie.
 

4. POUŽITÝ MATERIÁL, jeho údržba a ošetřování


V současné době se používá velké množství materiálů, od mnoha druhů usní, až po materiály syntetické a textil. Základní znalosti o použitých materiálech, spolu se správným ošetřením a pečlivou údržbou, prodlužují životnost Vaší obuvi.
Useň - nejčastěji používaný, přírodní materiál s ideálními vlastnostmi pro výrobu obuvi. Useň je prodyšná, měkká, má velmi dobré absorpční vlastnosti a je schopna se do jisté míry přizpůsobit individuálnímu tvaru nohy. Useň je charakteristická svou proměnlivou lícovou kresbou, která potvrzuje její přírodní charakter a odlišuje ji tak i vzhledem od syntetických materiálů. Useň není neomezeně odolná působení vlhkosti a to ani z vnější (klimatické vlivy) ani z vnitřní strany (pot). O usňuvou obuv je proto třeba neustále pečovat.
Hladká useň - je useň s jemně strukturovaným povrchem s malými póry. Obuv zbavte nečistot vhodným kartáčkem nebo měkkým vlhkým hadříkem a vytřete do sucha. Použijte impregnaci a vhodný krém požadovaného odstínu, obuv pak vyleštěte. Pro občasnou údržbu (např. v práci, během cestování) lze použít i samoleštící houbičky - ty však dodávají usni pouze lesk a nelze jimi nahradit pravidelné ošetřování vhodným krémem.
Laková useň - useň s hladkým, lesklým povrchem, který je docílen lakovanou úpravou usně. Její povrch je velmi choulostivý na mechanické poškození, chemické vlivy, rozmáčení a mráz. Nečistoty z povrchu usně odstraňte jemným vlhkým hadříkem, povrch ošetřete prostředky na lakové usně.
Povrstvená useň - useň, která má na povrchu nanesenou či připojenou vrstvu fólie nebo plastu. Má podobné vlastnosti jako laková useň. Tento materiál otřete vlhkým hadříkem a utřete do sucha nebo používejte prostrředky určené k ošetření syntetických materiálů.
Nubuk, velur (semiš) - je useň broušená po líci nebo po rubu. Obuv z tohoto materiálu ošetřujte pryžovým kartáčkem a přípravky, které jsou určené pro vlasové usně. Tyto přípravky oživují barvu a mohou být barevné nebo bezbarvé. Důležité je ošetření vlasových usní vhodnou impregnací, zvyšuje odolnost proti vodě. Tyto usně nikdy nekrémujte!!! Ostatní usně - existuje celá řada dalších druhů usní, které se vyznačují především barevnými efekty a rozmanitostí zpracování povrchu. Charakteristickou vlastností těchto usní je to, že během používání se jejich vzhled "vyvíjí". Usně se stíranou úpravou, kdy je původní barva usní překryta další, často kontrastní barvou. Tato kontrastní barva se při nošení na nejvíce namáhaných místech stírá, prosvítá původní barva. Při stírání může docházet k ušpinění oděvů světlejších barev, nebo kůže, v případě, že nosíte takto upravou obuv na bosou nohu. Další variantou jsou usně s mechanickým narušeným vzhledem, kde je líc nové obuvi rozpraskán, je patrná odlišná barva struktury usně. Během nošení líc dál praská, na nejnamáhanějších místech se zcela odlupuje a dochází k obnažení struktury materiálu. Popsané zásadní změny probíhají velmi rychle a při pokračujícím používání se prohlubují. Obuv rychle získává patinu a charakteristický "použitý" vzhled. Tyto změny jsou žádoucí, v žádném případě se nejedná o projev vady. Tyto usně v žádném případě nekrémujte ani neleštěte. K ošetření používejte bezbarvé impregnační spreje, které nechejte na povrchu obuvi zaschnout. Impregnace částečně chrání obuv proti vlhkosti a zašpinění, přesto se výrazného výrazného zašpinění obuvi vyvarujte, lze ho z povrchu usně jen velmi obtížně odstranit.
Ostatní syntetické materiály a plasty - jsou velmi podobné "ostatním usním". Jejich charakteristickou vlastností je především vyvíjející se vzhled v průběhu užívání - vrchní barva se při používání na nejvíce namáhaných místech stírá, olupuje, praská a případně vystupuje kontrastní barva. Tyto změny jsou poměrně rychlé, záměrné a dotváří velmi módní "opotřebený" vzhled výrobku. Nejde o vadu, ale o záměr. Povrch je velmi choulostivý na mechanické poškození a zašpinění. Výrazného zašpinění se vyvyrujte, z povrchu materiálu ho lze odstranit velmi obtížně, může dojít k nenávratnému poškození vzhledu výrobku.
Spodkové usně - je druh usně, která se používá převážně na výrobu podešví pro společenskou obuv. Tuto obuv používáme převážně pro nošení v interiérech. Nehodí se pro běžné užití - je velmi citlivá na vlhko a nerovný povrch, její přirozenou vlastností je výrazná klouzavost. Usňové podešve ošetřujte vhodným prostředkem, který materiálu dodává potřebnou vláčnost, zvyšuje odolnost proti oděru a protiskluzovost. Pokud se rozhodnete používat obuv s usňovou podešví pro běžné nošení i mimo interiér je nutné ji vhodným způsobem podrazit a snížit tak možnost jejího nadměrného opotřebení nebo poškození. Takto upravenou obuv však v žádném případě nedoporučujeme používat ve vlhkém prostředí. Některé podpadky pánské i dámské obuvi jsou potaženy usní. Povrch těchto podpatků je nutno pravidelně ošetřovat impregnací a krémem, zároveň je třeba zamezit zvýšenému působení vlhkosti a mechanickému narušení potahu podpatku.
Textil - používá se na lehčíí, často letní nebo domácí obuv. Textilní obuv ošetřujte za sucha kartáčováním a vhodnými prostředky na textil, které jej čistí, impregnují, oživí barvy a částečně zamezí ušpinění. Textilní obuv nepoužívejte ve vlhkém prostředí - není odolná vůči působení vnější vlhkosti.
Syntetické materiály - plasty, koženky, poromery - tyto materiály vzhledem často připomínají useň, ale jejich vlastnosti nedosahují kvality přírodních usní, např. mají omezenou prodyšnost, způsobují tedy vyšší potivost noh. Tato obuv je velmi nenáročná na údržbu. Plastové součásti obuvi (svršek i spodek), které jsou barveny po povrchu, jsou velmi náchylné k mechanickému poškození způsobenému např. zakopnutím. Při tomto poškození dochází k sedření barvy na povrchu a k prosvítání původní barvy materiálu. Omývejte ji vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu a utřete do sucha.
Pryž - obuv omývejte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu a vytřete do sucha. Voděodolná membrána - speciální materiály tohoto druhu zajišťují voděodolnost a prodyšnost obuvi. Prodávaná značka TBS používá membránu s označením Acquastop (mající ochranou známku). Obuv nejprve očistěte od hrubé špíny pomocí vlažné vody a houby nebo kartáčku. Po uschnutí povrchu obuvi naimpregnujte vhodným impregnačním prostředkem - používejte pouze přípravky, které doporučují výrobci těchto membrán.
COOLMAX - Tkanina je navržena tak, aby odváděla vlhkost od těla, zvýšila rychlost schnutí, a tím udržela více Vaší nohu v suchu. Tento materiál se používá na vnitřní výstelku obuvi.

Další zásady správného používání, udržování a ošetřování obuvi:

1. Při obouvání obuvi, zejména s uzavřenou patou, používejte obouvací lžíci.
2. Po každém použití je nutné nechat obuv důkladně vyschnout a vyvětrat (s vyjmutou vkládací stélkou) i po každém použití dochází ke zvlhnutí vnitřku obuvi vlivem pocení nohou. Používání nedostatečně vysušené obuvi způsobuje její nadměrné opotřebení (zvláště stélek a podšívek).
3. Usňová obuv a obuv z broušených usní (samozřejmě také obuv ze syntetických materiálů a textilu) není v žádném případě neomezeně odolná proti vlhkosti - vhodnou impregnací pouze zvyšujeme její odolnost proti vnější vlhkosti - dešti a sněhu, jediným druhem obuvi, který odolá působení vody bez negativních změn je obuv celoplastová nebo celopryžová.
4. Letní obuv a módní textilní obuv má omezenou životnost, cca jedu sezónu
5. Obuv u níž je podešev z lehčeného materiálu dochází k rychlému opotřebení oděrem.
6. Obuv před prvním použitím naimpregnujte nebo nakrémujte podle druhu materiálu.
7. Vyvarujte se rozmočení obuvi, které poškozuje vzhled povrchové úpravy a deformuje tvar obuvi.
8. Promáčenou obuv vycpěte novinami a postupně sušte mimo dosah zdroje zvýšené teploty.
9. V zimním období působí na svršek obuvi posypové materiály. Agresivní chemické látky narušují strukturu materálů, způsobují bobtnání a výskyt charakteristických světlý skvrn. Snažte se omezit působení takových látek na obuv. Obuv po použití otřete od zbytků sněhu či vlhkosti. Pak obuv pravidelně ošetřujte. Neošetřenou obuv, nebo poškozenou obuv těmito vlivy není možno reklamovat.
10. Syté a tmavé odstíny broušených nebo barvených usní (např. červená, modrá) mohou částečně pouštět barvu. Též při zvýšeném pocení nohou nebo provlhnutí obuvi zevnitř, může vnitřní vybavení obuvi do jisté míry pouštět barvu. Nerovnoměrná kresba líce a nestejná rozdílnost povrchu je charakteristická pro useň.
11. Obuv dodávanou jakoukoli společností uvedenou na webu www.mcompanies.cz nelze prát v pračce ani ručně.
12. Včasnou základní údržbou nebo výměnou opotřebovaných patníků, podešví, vkládacích či vlepovacích stélek, šněrovadel nebo stuhových uzávěrů (suchý zip, velcro) zabráníte poškození dalších součástí Vaší obuvi, toto případné poškození nemůže být důvodem k reklamaci-jde o základní údržbu, kterou si zajišťuje zákazník sám.
13. Výrazné barvy vrchových materiálů mohou v průběhu používání zesvětlat. Bílé materiály mohou v průběhu užívání do určité míry zežloutnout  

Informačí leták ke stažení pro tisk ZDE

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz