Informační leták textil

 

Pokyny pro ošetřování textilií

Překlad anglických výrazů

 
Chemické čištění  
dry clean onlyčistit pouze chemicky
professionally dry clean only čistit pouze chemicky
before dryclean remove leather buttons and trimspřed chemickým čistěním odstraňte kožené knoflíky a zdobené prvky
do not remove locl stainsneodstraňovat skvrny
Praní  
hand washprát ručně při teplotě prací lázně do 40 °C
hand wash separatelyprát ručně samostatně při teplotě prací lázně do 40 °C
hand wash coldprát ručně při teplotě lázně do 30 °C
maschine wash coldmožno prát v pračce při teplotě do 30 °C 
wash on reverse sideprát naruby
wash inside outprát rubem navrch 
turn inside out to washprát rubem navrch 
wash with similar coloursprát s výrobky podobného vybarvení 
wash with like coloursprát s výrobky podobného vybarvení 
non colourfast fabric for first washingnestálobarevný výrobek při prvním praní 
no wring or twist při praní a máchání nemačkat a nekroutit
do not use fabric softener nepoužívat aviváž
use wool washing powderpoužívat prací prostředky pro vlnu
hand washing in little warm water with special detergent for dawnprát ručně ve vlažné vodě s použitím speciálního detergentu pro peří
maschine washing with neutral soap with the lightest programingprát v pračce s použitím neutrálního mýdla s nejšetrnějším programem
wash it aloneprát samostatně
do not soak nenamáčet
hand wash only in lukewarm water with neutral detergent without rubbing or wringing outprát ručně ve vlažném roztoku neutrálního detergentu bez tření nebo kroucení
Bělení  
no bleach nebělit,zákaz bělení
Žehlení a propařování  
use press clothžehlit přes prostěrku
warm iron, cool ironžehlit chladnou žehličkou (na 1. stupeň, do 110°C)
medium ironžehlit chladnou žehličkou (na 2. stupeň, do 150°C)
iron on reverse sidežehlit po rubové straně
touch up with warm iron face side onlyteplou žehličkou se dotýkat pouze na líci
do not iron designnežehlit vzor (emblém, výšivku, apod.)
if decorated, if printed don´t iron onnežehlit zdobení, potisk
easier to ironsnadnější žehlení
non ironnetřeba žehlit
no steam, do not steamynepropařovat
do not iron embroiderynežehlit výšivky
Odstřeďování 
do not spin dryneodstřeďovat
spinning reducemírné odstřeďování
do not wring-dry it hanging far away from heatneždímat kroucením, sušit v dostatečné vzdálenosti od zdroje tepla
Sušení 
shape with wetza vlhka vytvarovat
re-shape after washingpo vyprání vytvarovat
dry flatsušit v rozloženém stavu ve vodorovné poloze
dry promptlyihned sušit
no tumble dry nesušit v bubnové sušičce
tumble dry at 40°Csušit v bubnové sušičce do teploty 40°C
tumble dry lowsušit v bubnové sušičce při nízké teplotě
do not fold it still wet, do not push on sacks if still wet and do not put it near to other clothesneskládat a nevkládat do obalů a nevěšet je ve vlhkém stavu v blízkostí ostatních oděvů
after the washing shake the garment periodically until completely dried and treat it with a waterproofing spraypo praní pravidelně výrobek protřepávat dokud úplně neuschne a ošetřit impregnačním voduodpudivým postřikem
do not store wetneskladovat mokrý výrobek
 
Informace o výrobku
easy caresnadná údržba
keep away from firechránit výrobek před přímým ohněm
  
leatherkůže, přírodní useň
shell, outer shellvrchní (základní) materiál
  
lining podšívka
fillingvýplň, náplň
the jacket is filled with real goose feathers washed and sterilizedbunda je plněna pravým husím peřím, které je prané a sterilizované
avoid any contact with sun lotionszabránit styku s opalovacími kosmetickými prostředky
 
 
the color of this gament may transfer to itself or other objectsbarvivo výrobku se může přenést (obtisknout) na ostatní plochu nebo jiný výrobek
avoid making contact with light-colored surfacesvyvarovat se styku s povrchy věcí světlých vybarvení
 
PŘEKLAD CIZOJAZYČNÝCH NÁZVŮ TEXTILNÍCH VLÁKEN
pořadí :anglickyfrancouzskyněmeckyčesky
 woollaineWollevlna
 alpacaalpagaAlpakaalpaka (srst lamy)
 lamalamaLamalama (srst lamy)
 vicumavigogneVikunjavikuňa (srst lamy)
 camelchameauKamelvelbloud
 cashmerecachemireKaschmirkašmír
 cashgora  kašgora (srst křížence kašmírské a angorské kozy)
 mohairmohairMohairmohér
 goatchevreZiegenhaarsrst kozy
 rabbitlapin srst králíka
 harelievreHaenhaarsrst zajíce
 silksoieSeidehedvábí *
 tasartasarTussahseidetusah
 cottoncotonBaumwoliebavlna
 flaxlinLeinen (Flachs)len
 hempchanvreHanfkonopí
 jutejuteJutejuta
 acetatacetatoacetatacetát
 cupro  měďnaté vlákno
 viscose (též rayon) viskóza
 modal  modal (zušlechtěné viskózové vlákno)
 polyamide (též nylon) polyamid
 polyestere  polyester
 polyurethane polyuretan (pružné vlákno)
 elasthane  elastan (pružné vlákno)
 Lycra, Spandex obchodní názvy polyuretanových vláken
 acrylicpolyacrylakrylakryl
*  (český obecný název též "přírodní hedvábí", patří sem pravé hedvábí ze zdomácnělého bource morušového a divoké plané z polodivokého bource, označované jako tusah)
 
VÝZNAMY SYMBOLŮ PRO OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ
Ke splnění své zakonné povinnosti informovat spotřebitele, mimo jiné o způsobu použití a údržby výrobku využívá prodávající symboly ošetřování, kterými výrobce doporučuje zákaníkům parametry postupů ošetřování textilních výrobků, při jejichž použití nedojde k poškození textilního výrobku nebo k jeho znehodnocení změnou vzhledu, barevného odstínu nebo rozměrů. Symboly jsou důležité jak pro správné ošetřování výrobků v domácnostech, tak při volbě technologického postupu údržby při profesionálním praní nebo čištění. Není proto vhodné tyto symboly v průběhu užívaní výrobku odstraňovat.Grafické vyjádření symbolů má podobu piktogramů. Podle ČSN EN ISO 3758:2005 se symboly ošetřování uvádí v pořadí praní, bělení, sušení, žehlení a profesionální ošetřování textilií. 
  ¨
 PRANÍ - Vanička znázorňuje možnost a způsob praní v domácností (ručně nebo v pračce). Používá se pro poskytování informace o maximální teplotě a nejvyšším mechanickém působení
Teplota ve spojení se symbolem se uvádí jako číslo představující stupně Celsia (30, 40, 50, 60, 70 nebo 95) bez označení °C. Číslo uvntř vaničky značí možnostpraní v pračce do maximální teploty udané na symbolu.Na piktogramu čís.1 je to teplota do 60°C.
Symbol ruky nad vaničkou stanovuje nutnost ručního praní (nesmí se prát v pračce) při teplotě prací lázně do 40°C s opatrnou  manipulaci s vlhkým výrobkem (během krátkodobého prani se výrobek může lehce mnout a ručně lehce ždímat bez kroucení) ( viz.pitktogram čís.2) 
Vodorovná čara znázorněná pod symbolem znamená, že zpracování musí být mírnější mež udává symbol bez podtržení, např. omezený pohyb vč. mírného odstřeďování a postupně ochlazování máchácích lázní (cool down) po praní při teplotách praní  40°C a vyšších.
Dvojitá vodorovná čára znázoněná pod symbolem znamená velmi mírný postup. např. velmi omezený pohyb a zákaz ručního ždímání po praní při teplotách 40°C a 30°C.
Přeškrtnutí  kteréhokoliv symbolu ošetřování Ondřejovým křížem znamená zákaz použití postupu, který přeškrtnutý symbol znázorňuje.Na piktogramu je uveden zákaz praní.
 
 SUŠENÍ NA VZDUCHU - pro sušení na vzduchu je základní symbol čtverec
Výrobek sušit v rozprostřeném stavu. Vytvarovat a sušit ve vodorovné poloze na rovném povrchu, v místnosti nebo venku, po odstranění přebytečné vody.
Výrobek sušit odkapáním. Zcela mokrý zavěsit, s možným upravením tvaru nebo uhlazením, v místnosti nebo venku, bez odstranění přebytečné vody.
Sušit v závěsu. Zavěšením na šňůru nebo tyč, v místnosti nebo venku, po odstarnění přebytečné vody.
Sušení ve stínu, tj. na místě bez přímého dopadu slunečních paprsků. Umisťuje se nad předchozí symbolyke zdůraznění, že sušení musí být bez přístupu slunečních paprsků.
Uvedený symbol platí pro sušení zavěšením na šňůre ve stínu. 
 
 SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE - Základním symbolem je čtverec s kruhem uvnitř, nastavení maximální teploty je znázorněno jednou nebo dvěma tečkami uvnitř symbolu.
Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě.Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při normální teplotě. Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce.
 
 BĚLENÍ - postup bělení znázorňuje trojúhelník 
Výrobek se může bělit všemi oxidačními bělícími prostředkyVýrobek se může bělit pouze oxidačními/nechlorovými prostředky
 
 ŽEHLENÍ
Žehlička znázorňuje postup žehlení a lisování v domácnosti, za použití páry nebo bez ní. Nastavení maximální teploty žehlící plochy žehličky je označeno jednou (do 110°C - viz. piktogram), dvěma (do 150°C) nebo třemi (do 200°C) tečkami.
 
 PROFESIONÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ - Základním symbolem je kruh. Do této skupiny ošetřování patří chemické čištění s použitím rozpouštědel (kromě vody) a čištění za mokra prováděné za použití speciální technologie (čištění, máchání a odstřeďování), detergentů a přísad pro minimalizaci škodlivých účinků.
Profesionální chemické čištění tetrachlo-rethenem, monofluortrichlormethanem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F normálním postupem.
Čištění rozpouštědly uvedenými v před-chozím symbolu s omezeným přidáním vody a/nebo s omezeným mechanickým působením a/nebo s omezenou teplotou sušení. Samoobslužné čištění není dovoleno.
Výrobek se může chemicky čistit pouze trifluortrichlorethanem a těžkým benzínem (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí 38 °C až 70 °C) Obvyklými postupy čištění bez omezení.   
Profesionální čištění za mokra. Mírné postupy čištění. Pokyny pro ošetřování textilií ke stažení pro tisk  ZDE